He Kohinga Waiata

Select the name of the waiata from the tracklist on the left and then follow along by clicking the play button to hear it being sung while you read the lyrics on the right.

The player controls can be used to adjust volume and playback speed and to download the MP3 song files.

Lyrics

Album: He Kohinga Waiata

  Ngā hīmene

 1. Whakaaria mai in Te Reo only
  1.  Whakaaria mai in Te Reo only

  tōu ripeka ki au
  Tiaho mai
  rā roto i te pō
  hei (ki) konā au.
  titiro atu ai
  ora, mate
  hei au koe noho ai.
  (anō)
       your cross to me
  Shine forth
  from the night.
  There will I be
  looking.
  in life in death
  abide with me.
  (repeat)
 2. Whakaaria mai
  2.  Whakaaria mai

  tōu ripeka ki au
  Tiaho mai
  rā roto i te pō
  hei (ki) konā au.
  titiro atu ai
  ora, mate
  hei au koe noho ai.
       your cross to me
  Shine forth
  from the night.
  Here will I be
  looking.
  in life in death
  abide with me.
 3. Io Mata ngaro
  3.  Io Mata ngaro

  Io Mata ngaro
  Io mata wai
  Io nui
  I hanga-ā-wairuatia
  ngā mea katoa
  i ngā Rangi tuhāhā
  i Papa-tua-nuku.
  i tauhere ai mātou
  hei pou-tiri-ao
  i Papatuanuku

  Aratakingia mātou
  ki te ara i whakaritea
  Hei oranga ā-wairua
  ā- ngakau ā-tinana
  Whakatōngia he ngākau
  aroha, mahaki
  he ngākau mārama
  ki roto, i tēnā, i tēnā o mātou,
  Haumi e, (haumi e)
  hui e (hui e)
  Taiki e.
       Io, with the unseen face
  Io, (te wai ora) the source of Life.
  Io,the great expanse
  who spiritually created
  all things,
  from the heavens
  to Papatuanuku.
  we are bonded
  to care for,
  Papanuanuku

  Guide us
  down the path destined
  for our spiritual welbeing as well as our
  emmotional and physical wellbeing
  inplant the emmotions of
  aroha, peace
  and enlightment
  in each and every one of us
  join together
  gather together
  bond together.
 4. Koutou kā toa rā
  4.  Koutou kā toa rā

  Koutou katoa rā
  mea iti nei
  haere mai koutou,kei whakaroa
  tēnei a Ihu, nāna te ki
  haere mai rā ki ā au.

  Nei te hari, tino hari nui.
  ā te wā e tutataki ai
  Hui atu tātou,rōpū katoa
  runga ai te rangi nei

  Tukua mai rātou, nei tana kī
  āku i pai ai kei puritia.
  Mine mai koutou,anga mai nei
  haere mai ra ki ā au.

  Nei te hari...

  Nei rā whakaaro tūturutia
  Tāna i kī nei me whakaae

  nāna te tono, nāna te kī
  Haere mai rā ki ā au
  Nei te hari...
       To you all
  this small thing
  come and think about
  this is Ihoa ,who says
  come to me

  This is the joy, the happiness
  in time we will meet
  we gather, all groups
  this day

  allow those,as he said
  all the good I have, to hold on to
  you who have gathered here,
  come to me.

  This is the joy, the happiness,

  here are the thoughts,for all time
  for he says to accept,
  (everyone )
  T’was he who asked, t’was he
  who said
  come unto me.
 5. Kia tau
  5.  Kia tau

  Kia tau ki ā tātou katoa
  te atawhai
  o tō tātou Ariki
  ā Ihu Karaiti
  me te aroha
  ō te Atua
  me te whiwhingatahitanga
  ki te Wairua Tapu.

  Kia tau...

  Ake, ake (ake) tonu amine.
  Ake, ake (ake) tonu amine.
       May all we
  be bless
  by our Lord
  Jesus Christ
  and the Love
  of our God
  and the receiving
  of the Holy Spirit.

  May we receive

  for ever, yes.
  for ever, yes.
 6. Ngā whakawhetaitanga
  6.  Ngā whakawhetaitanga

  Te mea tuatahi ki ā koe,
  te Atua,
  Kaha rawa,
  nā whakawhētaitanga.
  Homai ki ā mātou,
  te tumanako,
  me te whakapono.

  Rarangahia te korowai,
  te Atua ō te rangimariē,
  me te aroha-nui.
  Tukua ahau,
  kia tū whakaiti,
  kia tū whakahī e.

  Pēhia te kiriweti,
  me te pukuhae,
  katia atu te pōuri.
  pūawai ake te pai,
  tāmihia te kino.
  kia tāmihia te kino

  Nā te mea ko mātou,
  ngā tamariki ā te Ao.
  pēnei ngā rākau me
  ngā whetū,
  ahakoa, kāre i te mārama,
  Mahau anō e whakaatu mai.
  (anō mai i Pehia te kiriweti...)
  (anō mai i Ahakoa...)
  Amine
       Firstly to you
  God
  Almighty
  the heartfelt thanks.
  Give to us,
  hope,
  and faith.

  weave the cloak,
  of peace,
  and Caring and Sharing.
  Allow me,
  to stand humble,
  to stand proud.

  Suppress the envy,
  and the jealousy,
  close out the sadness,
  so that the good can grow,
  to overcome the evil.
  so to overcome the evil

  Because we are,
  the children of the World,
  like the trees and
  the stars,
  even though it is not clear,
  You will show us.
  (again from "Suppress...")
  (again from "even though...")
  Amen.
 7. Ko tēnei te wa
  7.  Ko tēnei te wa

  Ko tēnei te wā
  Ka waiata ahau
  Ka waiata ki ā Ihu
  Ko tēnei te wā
  Ka īnoi ahau
  Ka īnoi ki te Ariki
  Waiata Arohanui
  Waiata Arohanui
  Waiata Arohanui
  Ki te Ariki
       In moments like these,
  I sing out a song,
  I sing out a love song to Jesus.
  In moments like these,
  I lift up my hands,
  I lift up my hands to the Lord,
  singing I love you Lord,
  singing I love you Lord,
  singing I love you Lord,
  I love you.
 8. Ngā waiata

 9. Ehara i te mea
  8.  Ehara i te mea

  (E toru ngā rangi)
  Ehara i te mea
  nō naianei te aroha (te aroha e)
  *nō ngā tīpuna
  tuku iho tuku iho (e)

  He mea nui rā te aroha,
  ki te ngākau o te hunga
  Whakaaro rangatira
  e tangi nei e mihi ana

  Whakapono, tūmanako
  te aroha te aroha (e)
  *Nō ngā tīpuna
  tuku iho, tuku iho (e)

  Te whenua te whenua,
  Te oranga mō te iwi (e)
  *Nō ngā tīpuna
  tuku iho, tuku iho (e)
       (there are 3 versions)
  It is not as if
  that love is something new
  it emanates from ancestors
  bequeth to us, bequeth to us.

  Aroha is so important
  to the inner feelings of the people
  an elevated thought
  to be mourned to be greeted.

  Faith, hope
  charity, charity all,
  comes from the ancestors
  bequeth to us, bequeth to us.

  Land, land,
  life blood of the people
  comes from our ancestors
  bequeth to us, bequeth to us.
 10. Pupuritia
  9.  Pupuritia

  (kia tūtangata tātou katoa)
  Pupuritia te Mana Motuhake
  Pupuritia te Arohanui
  Kaua rawa,e tukua kia ngaro,
  kia Tūtangata tātou katoa

  Pupuritia te Manaakitangata
  Pupuritia te Whānau e,
  Kaua rawa,e tukua kia ngaro,
  kia Tūtangata tātou katoa

  Pupuritia te Taha Wairua,
  Pupuritia te Reo te Mana,
  Kaua rawa e tukua kia ngaro,
  kia Tūtangata tātou katoa.(anō)
  ngā tāne anake mai i ka__(toa)
      
  Hold on to values
  Hold on to Arohanui,
  Dont ever let them go.
  So as we can all Stand tall.

  Hold on to the Caring for people.
  Hold on to the family
  Dont ever let them go,
  So as we can all Stand tall

  Hold on to Spiritual values
  Hold on to the Language and Mana,
  Dont ever let them go,
  So as we can all Stand tall.(repeat)
  only the boys from kā__(toa)
 11. He piko, he taniwha
  10.  He piko, he taniwha

  He piko, he taniwha,
  he piko he taniwha
  te pepeha.
  Tūrongo ka moe i ā
  Mahinaarangi
  ka puta te Kāhui
  Ariki nui.
  Potatau
  Tawhiao
  Mahuta
  Te Rata,
  Koroki
  Te Atairangikāhu.
       At each bend the is a taniwha,
  at each bend there is a taniwha
  as the saying goes.
  Turongo married
  Mahinerangi
  from whom emerged, the Gathering of Ariki.
  Potatau,
  Tawhiao.
  Mahuta,
  Te Rata,
  Koroki
  to Te Atairangikāhu.
 12. Noho mai Kiwi Tamaki
  11.  Noho mai Kiwi Tamaki

  Noho mai Kiwi Tāmaki
  I raro i o maunga
  Te Ara Pueru
  Maunga Kiekie
  Tirohia atu koe ki runga
  To moana Mānuka
  Te mānuka o Hoturoa
  Ngā tai ā Rakataura
  Te motu ā Hiaroa
  Kei reira ā Kaiwhare
  Kei reira ā Taramainuku
  Ngā taniwha tūpuna
  Nō roto i ā Tamaki Makaurau
  Tamaki herehere
  i ngā waka ō te iwi e.
       Kiwi Tamaki your memory remains
  with your mountains
  Te Ara Pueru( Māngere Mt.)
  Maunga Kiekie (One tree hill)
  look beyond
  to your sea Mānuka (Concern)
  the concern of Hoturoa
  the tides of Rakataura
  the island of Hiaroa (Puketutu)
  there is Kaiwhare
  there is Taramainuku
  the taniwha of our ancestors
  of Tamaki Makaurau
  Tamaki, the mooring place
  of all waka.
 13. Te Korotangi
  12.  Te Korotangi

  Te Korotangi e rere,
  te manu arataki
  te manu wairua
  te wairua kaitiaki e.

  Hopua te ripo
  o te hau,
  ngā aramoana,
  ngā whetu arataki
  Te Taki o Autahi e.

  Te tohu
  ki te Tonga,
  ki ā Kawhia,
  ki te marae
  o Maketu.

  (mai anō mai i te tīmatanga)
  ki te marae
  o Maketu.
       The Korotangi fly,
  the guiding bird,
  the spiritual bird,
  the custodian spirit,

  catch the swirl
  of the wind.
  the byways of the sea,
  the guiding stars,
  The Southern Cross.

  the sign
  to the South,
  to Kawhia
  to the marae
  of Maketu.

  (again from the beginning)
  to the marae
  of Maketu.
 14. Tūtira
  13.  Tūtira

  Tūtira mai ngā iwi
  tātou tātou e.
  tūtira mai ngā Iwi
  tātou tātou e
  whaia te māramatanga
  me te aroha, e ngā iwi
  kia tapatahi, kia kotahi rā
       Stand together as a group
  all of us, all of us,
  stand together as a group
  all of us all of us
  seek after knowledge
  and the fellowship of all people.
  think as one, act as one
 15. Māku rā pea
  14.  Māku rā pea

  Māku rā pea.
  māku rā pea,
  māku koe e awhi e,
  ki te ara , ara tupu
  māku koe e awhi e
  tātou tātou e
  (anō)
       It is perhaps,
  it is perhaps
  up to me to support
  the path , the path of growth.
  its up to me to support.
  all of us together.
  (repeat)
 16. Hoki hoki tonu mai
  15.  Hoki hoki tonu mai

  Hoki hoki tonu mai
  te wairua o te tau
  ki te awhi rei inaki
  I tēnei kiri e
  Kā pinea koe e au
  ki te pine o te aroha
  ki te pine e kore nei
  e waikura e
       It returns
  the spirit of my love
  to engulf
  this one.
  I will attach to you
  the adournment of aroha
  the adournment which will never
  rust.
 17. Manurere
  16.  Manurere

  Me he manu rere ahau e
  kua rere ki tō moenga
  ki te awhi tō tinana,
  e te tau tahuri mai
  Kei te moe, te tinana
  kei te wake te wairua
  kei te hotu te manawa,
       If I were a fly
  I would have flown to your bed.
  to embrace your body.
  love one turn back.
  The body is sleeping,
  the spirit is wandering
  the heart is pining
 18. Te Aroha
  17.  Te Aroha

  Te Aroha, Te whakapono
  te Rangimārie
  Tātou, tātou e.

  Kia kaha rā
  Kia Manawanui,
  Kia ū, kia māia
  Tātou , tātou e
       aroha
  faith
  peace
  to all of us

  be strong
  be of stout heart
  be firm, be brave
  to all of us.
 19. E rere
  18.  E rere

  E rere, te manu,
  ki te mau, i te rau,
  o te aroha,
  ki te tau o taku ate.

  Tiaho iho mai
  ngā whetū, te marama,
  ki runga____i te tau o taku ate.

  Mei au ngā whetū
  hei putiputi māu,
  hei tatai atu, ki tō uma,
  Kopu i te ao,
  Parearau i te pō

  Tiaho iho mai
  ngā whetū, te marama,
  ki runga ____i te tau o taku ate.
  ki runga______i tau o taku ate.
  E rere te manu
       O bird fly,
  take the leaf,
  of love,
  to the focus of my affections.

  Sparkle down,
  the stars, the moon,
  to the focus of my affections

  If the stars were mine,
  I would lace them as flowers
  to adorn your breasts
  Venus, the morning star,
  Jupiter/Saturn the evening star.

  Sparkle down,
  the stars, the moon,
  on to the focus of my emotions
  on to the focus of my emotions
  Ō bird fly.
 20. Ngā Kete wānanga
  19.  Ngā Kete wānanga

  Ngā Kete Wānanga
  kua hangaia koe
  i runga i ngā whakapaparanga
  tapuae ō rātou mā
  kua wehe atu ki to pō.
  Ko ētahi o aua whakapaparanga
  he pāpaku,
  ko ētahi he hōhonu,
  ko ētahi he rongonui,
  ko ētahi kua ngaro ngā īngoa
  i roto i te kohu ō te wā.
  Ahakoa he uri katoa.
  Nā te mea nā te Kaihanga
  i hanga ā-wairua ngā mea katoa
  Kei te tū koe, hei pou whenua
  mō rātou katoa,
  hei herenga waka mō te katoa.
  Kei te tū koe
  i runga i tou nei ake whenua.
  Kā mihi ki tō tātou Wharenui,
  te Kete Uruuru Matua,
  te kete e pupuri ana
  ngā mōhiotanga,
  mō te aroha me te rangimāriē.
  Kā mihi ki ngā whare āwhina.
  te Kete Uruuru Rangi,
  te kete e pupuri ana ,
  ngā mōhiotanga mō ngā karakia,
  me ngā tāhuhu kōrero.
  Ki te Kete Uruuru Tau
  te kete e pupiri ana
  ngā mōhiotanga mō te whakairo
  me te raranga.
  Ki te wharekai ā Tahuaroa.
  kā kī te puku kā ngāwari ake
  ngā mea katoa.
  Ngā Kete Wānanga kua
  hangaia koe, i runga i
  ngā whakapaparanga tapuae,
  ō rātou mā kua wehe atu ki te pō.
       Ngā Kete wānanga
  You have been built on
  the many layers
  of footprints of those
  who have gone beyond the Veil
  Some of those layers
  are shallow
  some are deep,
  some are well known
  some whose names are lost
  in the mist of time.
  never the less, all are relatives.
  Because the Creator
  spiritually created all things.
  You stand as a land mark
  for all of them,
  as a mooring place for all waka.
  You stand
  on your own land.
  I greet our wharenui,
  the Kete Uruuru Matua
  the kete holding
  the knowledge
  for aroha and peace.
  I greet the supporting buildings
  the Kete Uruuru Rangi
  the kete holding the knowledge
  for prayer
  and history.
  The Kete Uruuru Tau
  the kete holding
  the knowledge for whakairo
  and for raranga
  The whare kai, Tahuaroa,
  when the tummy is satified,
  things seem to become easier.
  Ngā Kete Wānanga you have
  been built
  on many layers of footprints
  of those gone beyond the Veil
 21. Ko te pū
  20.  Ko te pū

  Ko te pū
  ko te more
  ko te weu
  ko te aka
  ko te rea
  ko te waonui
  ko te kune
  ko te whē
  ko te korekore
  i takea mai i te pō
  (Waiatahia ano)
       origination
  tap root
  rootlet
  climbing vine
  growth
  forest
  flourish, growth
  insect, praying mantis
  nothingness,
  stemming from the night.
  (sing again)
 22. E tipu, e awhi, e tū
  21.  E tipu, e awhi, e tū

  E tipu, e awhi, e tū,
  Ngā tamariki ā Tāne whakamaru
  i roto i tōu nei waonui.
  E tipu, e awhi, e tū,
  Ngā reanga tāngata,
  i roto i tōu nei Ao.
  Whaia te huarahi
  o te Āka Matua,
  i runga i te poutama
  o te mātauranga e.
  Kā piki ake koe,
  kā whānui atu ngā pae.
  Rapuhia ō nei pae
  i roto i tō ngākau,
  kia rongo ai koe
  te mahana o te rangimārie.
  Kia kaha ai koe
  ki te tū whakaiti. ki te tū whakahī.
       Grow, embrace, stand tall
  the children of Tāne the shelterer
  in your domain.
  Grow, embrace, stand tall
  the generations to come,
  in your own domain.
  Pursue the pathway
  of the Climbing vine,
  on the stairway
  of learning.
  the higher you climb
  the wider the horizons
  Seek also those horizons
  within yourself
  so you will feel
  the warmth of mental peace
  so you are able to
  stand humble, yet stand proud.
 23. Te wehi
  22.  Te wehi

  Te Wehi tuatahi,
  ki to tatou, Kaihanga
  nāna nei tatou,
  nāna nei ngā mea katoa.
  Te pouri,
  ki ngā mate,
  kua ngaro (atu rā)
  ki a koutou,haere,
  haere atu rā
  E ngā Reo, ngā Mana,
  nāu mai ki tēnei
  here-nga waka e,
  i roto i te aroha,
  i raro i te rangimarie,
  haere mai rā haere mai rā
  haere mai.
  Haere mai ra haere mai rā
  haere mai.
       I acknowledge
  to our creator,
  by whom we exist
  as do all things.
  The sadness,
  to our dead,
  who have passed on,
  to you farewell,
  farewell.
  Prestigious ones, the many voices
  welcome to this,
  assembly of waka,
  (welcome) with aroha,
  under the mantle of peace,
  Welcome, welcome
  welcome.
  Welcome,
  welcome.